Cegła klinkierowa lubartów

Plusy cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie popularna, pełna przeróżnych cech zużytkowania cegła klinkierowa. To budulec bardzo wymagający, jeżeli chodzi o jego dalsze zastosowanie a także równie trudny do dostania w ramach procesu produkcyjnego. Jeśli cegła ma zostać prawidłowo wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie musi dotrzeć w ręce rzeczoznawcy z wieloletnim doświadczeniem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z rozmaitymi innymi gatunkami osiągalnych na naszym rynku surowców, powinno się wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem różnych pozytywów technicznych. Na dodatek, to produkt szczególnie ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast przypuszczalnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym tłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną w tym miejscu cegłą? Otóż jak się okazuje, cegła klinkierowa charakteryzuje się swoistym dźwiękiem- troszkę metalicznym. Sprawdzić to można, wykonując łatwy test polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak odpowiedniej wiedzy na temat znaków specyficznych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego typu produktu określa się wszelkie cegły. Nie jest to niemniej jednak jest odpowiednie, albowiem klinkierówki tu omawiane znamionują się stosownymi cechami. Przede wszystkim, powinny posiadać odpowiednią nasiąkliwość, jaka na ogół jest mniejsza aniżeli sześc procent, bądź ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji cegieł klinkierowych, możebna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, prawdziwa cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to porządny artykuł mrozoodporny oraz bardzo mocny. Ową wytrzymałość rozumie się zaś jako solidność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego artykułu budowlanego cegłą klinkierową
W obwodzie omawianych cegieł wyróżnia się rozmaite formaty, z czego w naszym kraju za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obrębie tego rozmiaru wyznacza się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze idealnie odnajdują się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są fenomenalne do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej znojnych warunkach pogodowych- na przykład przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.