Zawory legionowo

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamknięcie otworów i wylotów. Dopasowuje on przepływ płynów poprzez przewody. Rozróżniane są dwa główne typy zaworów, to jest: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera lub zamyka zawór. Dzieje się to z powodu zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich określenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie poniżej treściwie scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe trudnią się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, na przykład regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w wypadku skrajnych położeń zawieradła, innymi słowy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od wariantu zaworu, ulokowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze użyczają się w przypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one wykorzystanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa cechują się tym, iż otwierają się one automatycznie w sytuacji, kiedy ciśnienie pary (gazu) przerośnie względną regułę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu bądź kotła.
         Zawory zwrotne stosowane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które mają obciążenie czy też go nie mają.
         W zależności od wariantu ruchu zawieradła a także od sposobu zmiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Poniżej pozostaną scharakteryzowane co poniektóre z przytoczonych. Przykrywające znamionują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe posiadają wykorzystanie w przewodach, które posiadają większe średnice. Cechują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są modułem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samodzielnym modułem. Zawór ten spotykany jest także pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.


Możliwość komentowania jest wyłączona.